Maija Lūsēna

latviešu dziedātāja
Dzeja mūzikā.

Maijas Lūsēnas sirdsdziesmu albūma   "Dzimusi Putenī"   dziesmās ieaustā.

Mūzika dāvā dzejai jaunu dzīvi. 

Tā ir veiksme, laime, un arī žēlastība, ja mūzika, balss, un sirds klātbūtne spēj pacelt dzeju jaunā katarses augstumā, kuru tā vienatnē grūti neaizsniegtu. 

Tas ir intonācijas brieduma ceļš. 

Ceļš uz pieņemšanu, apzināšanu, un atlaišanu. 

No paša un no līdzpārdzīvotās smeldzes paliek tikai gaišums. 

Tāda intonācija stāv pāri vārdos nestajai sāpei, stāv pāri laicīgajam.

Un viņa nebūt nestāv viena - Dievs ir klātesošs.

/E.Austrums./


                 

               

 Maijas Lūsēnas radošā biogrāfija
 .