Maija Lūsēna

latviešu dziedātāja
Dievs tikai garlaikots spēlējas. Un dara to ar pārpasaulīgu vieglumu. 

Kā tobrīd, kad it kā gluži nejauši liek satikties mūzikai, dzejai, un balsij, kas sader kopā kā vienotā pirmslaika kodā ierakstītas.

 Dzeja mūzikā. Maijas Lūsēnas sirdsdziesmu albūma   "Dzimusi Putenī"   dziesmās ieaustā.

Mūzika dāvā dzejai jaunu dzīvi. 

Tā ir veiksme, laime, un arī žēlastība, ja mūzika, balss, un sirds klātbūtne spēj pacelt dzeju jaunā katarses augstumā, kuru tā vienatnē grūti neaizsniegtu. 

Tas ir intonācijas brieduma ceļš. 

Ceļš uz pieņemšanu, apzināšanu, un atlaišanu. 

No paša un no līdzpārdzīvotās smeldzes paliek tikai gaišums. 

Tāda intonācija stāv pāri vārdos nestajai sāpei, stāv pāri laicīgajam.

Un viņa nebūt nestāv viena. Jo aicināts vai neaicināts - Dievs ir klātesošs. (Ernests Austrums)                 

               

 Maijas Lūsēnas radošā biogrāfija
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .