DZIESMAS


Liriskas balādes


1.     Sirds Tikai Labo Atceras

2.     Apstājies Mirklis

3.     Tautasdziesma
4.    Eh, Zālaman! 
5.      No Liela Laika  
6.     Ziemas balāde
7.     Šis gadsimts
 8.     Baltā
9.     Refresh 
10     Jocīgi
11.  Nemiers
 12.  Mēs ar Tevi
13  No maiga vēja
14.  Neko jau vairs nevajag
15 .  Vēl Mirklis Dots
16.  Mani uzticamie griesti
17.Dzimusi putenī   

 .