Apstājies mirklis

apstājies mirklis
izskrien caur tevi
gluži kā mirdzoša skrots

un viss kas iedots
neizsakāma maiguma
caurstrāvots

apstājies mirklis
ar žiletes gatavību
piliens pie piliena krājies

un nekas no dotā
nav zudis
ne novalkājies

apstājies mirklis
atviz kā pusceļā 
stingusi nots

paņem to līdzi
kad rāmumā
posīsies aizlidot

 .