Mani mīļie un dārgie klausītāji!

Ir notikusi radoša tikšanās ar lieliskiem profesionāļiem, mūzikā, ar gruzīnu komponistu Mišu Mdinaradze, un manu dēlu Jāni Lūsēnu junioru, kuri ir manu jauno balāžu mūzikas aranžētāji, un dzejā ar dzejnieku Ernestu Austrumu-talantīgu dzejnieku, lielisku tēlu veidotāju, kas liek dziļi ieskatīties cilvēka dvēselē.
Rakstot jaunās dziesmas- balādes, man gribējās radīt skaistu mūziku, kas var bagātināt katra cilvēka dvēseli, un pacelt to vēl nebijušos augstumos, kur sirds tīra un skaidra.
Manas balādes- tie ir nelieli vēstījumi par mīlestību pret Dievu, vecākiem, bērniem, līdzcilvēkiem, un tautu.
Sadarbībā ar dzejnieku Ernestu Austrumu un mūziķi Jāni Lūsēnu junioru, gruzīnu komponistu Mišu Mdinaradze ir tapušas liriskas balādes priekš manas koncertprogrammas un topošā soloalbūma "Dzimusi Putenī"

Klusi un nemanāmi arī latviešu dzejas meistars  Imants Ziedonis no Debesīm sniedz savu dzejas daļu priekš manām sirdsbalādēm.

Ar lielu un milzīgu radošo lādiņu balādēm pievienojas dzejnieks Knuts Skujenieks un krievu dzejnieks Sasha Neskuch,  latviešu dzejas pērle Aspazija, un dzejniece Marta Grimma, dēvèta par otro Aspaziju.

Jūsu Maija Lusena.

 .