Ir tādi cilvēki – sirds ļoti dziļi.
 Liekas, nekā viņi neapjauž,
Bet pašā dziļumā mīlestība
Nobrāztām rokām akmeņus lauž.

/I.ZIEDONIS/


 .