No maiga vēja


nezinu
no kāda maiga vēja
manā ceļā ķirši saziedēja

nezinu
pirms kāda silta lietus
bites sanāk tavās plaukstās spietot

nezinu
no kuras debespuses
atnākt var 
tik liels un skaujošs klusums

nojaušu
tie ķirši bij no rasas
kas pār vaigu deg 
un sabirt zālē prasās

atjaušu
tās bites bij no dunas
kas caur tevi bezgalību runā

apjaušu
es tavu plaukstu klusi
esmu sev uz pieres uzlikusi( dziesmu versija)
 .